Tilaaja:  
Työmaa:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:

Sähköpoati:

Arviointijakso arviointiajalta
Arvioitavan kuljettajan nimi/arvioitava toimitus

Arviointi perusteet

Kuljettajan/kuljettajien oma-aloitteisuus sanallinen palaute
1 2 3 4 5
Sovittujen työaikojen noudattaminen
1 2 3 4 5
Kuljettajan/kuljettajien yhteistyökyky ja esiintyminen
1 2 3 4 5
Toimintavarmuus (sovittujen asioiden noudattaminen)
1 2 3 4 5
Toimituksen/työnlaatu
1 2 3 4 5
Ympäristön huomioon otto
1 2 3 4 5
Työturvallisuus
1 2 3 4 5
kaluston kunto esim. siisteys
1 2 3 4 5
kuljettajan/kuljettajien ammattitaito
1 2 3 4 5
Muuta huomioitavaa
1 2 3 4 5
Keskiarvo työmaatoiminnasta 1=huono 2=välttävä 3=tyydyttävä 4=hyvä 5=kiitettävä
1 2 3 4 5
Yleisarvosana yrityksen muusta toiminnasta
1 2 3 4 5